Program

Poznaj agendę Konferencji

Pobierz PDF

28 września 2022

08:30 – 09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:00 – 09:10

Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników

09:10 – 09:30

Wstęp, prelekcja wprowadzająca

Wojciech Bagiński

Wojciech Bagiński

B Lab Global Board of Directors, Partner w kancelarii Impactiv.Law

09:30 – 10:00

Od CSR do ESG – kierunek i trendy w strategiach zrównoważonego rozwoju

 • Regulacje, trendy i wyzwania związane z wpływem spółek na zmiany klimatu
 • Odpowiedzialność społeczna vs. zrównoważony rozwój – ewolucja krajobrazu regulacyjnego
 • Środowisko, społeczność i zarządzanie jako filary transformacji ESG
 • Przełożenie ESG na zrównoważoną wartość biznesu poprzez przywództwo i współpracę
Katarzyna Chwalbińska-Kusek

Katarzyna Chwalbińska-Kusek

Head of ESG & Sustainability Savills Poland

10:00 – 10:30

Globalna Transformacja – decydenci i profesjonaliści w walce ze Zmianą Klimatyczną

 • Złożona zmiana jako nowe wyzwanie przed zarządzającymi Transformacją Energetyczną
 • Postawy i zachowania prowadzące do sukcesu obecnych oraz przyszłych liderów Zrównoważonego Rozwoju
 • Deficyty umiejętności biznesowych u kadry technologicznej XXI wieku – zdaniem właścicieli i prezesów w badaniach Tarka Executive’s
 • Jakościowy Wzrost biznesów dzięki kompetencjom przywódczym i społecznym – i nowe potrzeby edukacyjne
Krzysztof Tarka

Krzysztof Tarka

Wspólnik, Tarka Executive’s

10:30 – 10:50

Przerwa i networking przy kawie

10:50 – 11:30

Wdrażanie strategii ESG w warunkach nowych okoliczności – wojny w Ukrainie

 • Wpływ wojny na politykę klimatyczną UE i regulacje ESG
 • Nowe ryzyka i ich znaczenie dla budowy strategii ESG firm
 • Co te zmiany oznaczają w praktyce ? w krótkim, średnim i długim okresie ?
Moderator:
Mariusz Rogowski

Mariusz Rogowski

Independent ESG & Sustainability Consultant

Prelegent:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Profesor na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska

Michał Sikora

Michał Sikora

Lider Centrum Kompetencji „Zarządzanie energią” Audytel

Rafał Rudzki

Rafał Rudzki

Dyrektor ds. ESG Żabka Polska

dr Alina Skorb-Gała

dr Alina Skorb-Gała

Kierownik Wydziału ESG Energa SA

11:30 – 12:00

Co wpływa i będzie wpływać na podejście sektorowe banku

 • Jakie czynniki mają wpływ na podejście banku do różnych sektorów?
 • Czy banki będą wspierać transformację klientów?
 • Czy w danym sektorze mogą być podmioty bardzo atrakcyjne dla banku i równocześnie takie do których bank podchodzi z dużą rezerwą?
Mateusz Namysł

Mateusz Namysł

Expert/Industry Analysis mBank

12:00 – 12:30

Greenwashing w krótkim okresie się opłaca, czyli w oczekiwaniu na skuteczne regulacje

Moderator:
Marek Friedman

Marek Friedman

CEO Responsiblee

Prelegent:
Kamila Drzewicka

Kamila Drzewicka

Radczyni Prawna Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok

Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok

Profesor zarządzania (sustainability management) w Akademii Leona Koźmińskiego

Roman Jędrkowiak

Roman Jędrkowiak

12:30 – 13:00

Jak się przygotować do nadchodzących wyzwań prawnych z zakresu ESG?

 • Jakie nowe wymogi wynikają z CSRD i dla kogo?
 • Co dla biznesu oznaczają nadchodzące wymogi wynikające z CSDD?
 • Jak ESRS wpłyną na sytuację przedsiębiorstw?
 • Jak sobie radzić z nowymi wyzwaniami?
 • Jakie działania podejmuje Komitet ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej, aby ułatwić poradzenie sobie z ESG?
Agnieszka Skorupińska

Agnieszka Skorupińska

Wiceprzewodnicząca Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej Partner CMS

13:00 – 13:50

Lunch

Równoległe ścieżki tematyczne

#Taksonomia #Raportowanie

13:50 – 14:20

W drodze do transparentności – wyzwania raportowania ESG

 • Trendy raportowania
 • Nowe regulacje i wyzwania związane z raportowaniem ESG
 • Najlepsze praktyki rynkowe
Magdalena Andrejczuk

Magdalena Andrejczuk

Sustainability & ESG Expert Allegro

14:20 – 14:50

Jak przygotować firmę do raportowania niefinansowego

 • Raportowanie jako proces a nie jednorazowy projekt
 • Tylko obowiązek czy może również korzyści?
 • Dlaczego warto zacząć raportować jak najszybciej
Ewelina Jabłońska-Gryżenia

Ewelina Jabłońska-Gryżenia

Head of Sustainability Raben Group

14:50 – 15:05

Przerwa na kawę i networking

15:05 – 15:35

Raportowanie ESG- postaw na digitalizację procesu

 • Jakie wyzwania stają przed osobami raportującymi ESG
 • Czy technologia może nam pomóc w rozwiązaniu tych wyzwań
 • Poznaj narzędzie do raportowania ESG- IBM Planning Analytics
 • Szanse i wyzwania stojące przed firmami technologicznymi w obszarze software do raportowania
Michał Bogucki

Michał Bogucki

Consulting Manager Incube CPM

Victoria Kucharska

Victoria Kucharska

Business Technology Lead zespołu IBM Client Engineering

15:35 – 16:05

Ekosystem zrównoważonego raportowania ESG

 • CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive) jako nowa odsłona sprawozdawczości finansowej
 • Standardy SASB
 • Jak korzystać z SIN, GRI G4 i innych standardów raportowania informacji niefinansowych
 • Wytyczne GPW w zakresie raportowania ESG
Sławomir Brzózek

Sławomir Brzózek

Dyrektor ds. zarządzania ryzykiem ESG ENERIS Surowce

16:05 – 16:35

Metodyki ocen, ratingi i udostępniania danych z punktu widzenia strony dokonującej ujawnienia ESG

 • Poziom istotności ujawnień ESG – czy da się zadowolić wszystkich?
 • Ratingi aktywne i bierne – źródła danych poddawanych ocenie
 • Czy arbitraż w sprawie ocen jest możliwy?
Jolanta Domirska

Jolanta Domirska

Kierownik Zespołu Ochrony Środowiska i Gospodarki Obiegu Zamkniętego Tauron Polska Energia SA

# ENVIRONMENT #CARBONFOOTPRINT

13:50 – 14:20

Nasza podróż w kierunku zrównoważonej produkcji (case study)

 • Redukcja zużycia energii na celowniku
 • Zarządzanie efektywnością energetyczną i zasobową
 • Minimalizacja śladu węglowego dzięki wykorzystaniu technologii odnawialnych
 • Zrównoważona fabryka – mierniki efektywności
Mariusz Wawer

Mariusz Wawer

Head of Governmental Affairs & ESG 3M East Europe Region

14:20 – 14:50

Dekarbonizacja – od strategii do wdrożenia

 • Redukcja emisji CO2 i kluczowe elementy strategii dekarbonizacji
 • Efektywność energetyczna – najlepsza obrona przed rosnącymi cenami mediów
 • Czym jest i co wyróżnia Energy Saving Company (ESCO)
 • Jak efektywnie finansować zieloną transformację z oszczędności -przykłady inwestycji redukujących ślad węglowy w modelu ESCO
Bartosz Radkowiak

Bartosz Radkowiak

Członek Zarządu ESCOlight

Jakub Włodarczyk

Jakub Włodarczyk

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu VIVERNO

14:50 – 15:05

Przerwa na kawę i networking

15:05 – 15:35

Piwo w obiegu zamkniętym (case study)

Magdalena Brzezińska

Magdalena Brzezińska

Corporate Affairs Director i Członkini Zespołu Zarządzającego w Grupie Żywiec S.A.

15:35 – 16:05

Ochrona środowiska w strategii sieci handlowej Biedronka

 • Główne kierunki działań
 • Minimalizowanie wpływu na środowisko
 • Współpraca z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Monitorowanie kluczowych wskaźników
Agnieszka Koc

Agnieszka Koc

Dyrektor ds. ochrony środowiska Jeronimo-Martins Polska

16:05 – 16:35

Zrównoważony łańcuch dostaw

 • Rola ESG w łańcuchu dostaw
 • Zakupy oraz wybór dostawców, a wymagania ESG –
 • Wyzwania i szanse weryfikacji dostawców, na przykładzie minerałów konfliktowych
Sylwia Pałgan

Sylwia Pałgan

Product Compliance Advisor & ESG Expert

#SOCIAL# GOVERNANCE

13:50 – 14:20

Misja i cel spółki jako fundament zrównoważonego rozwoju organizacji

Wojciech Bagiński

Wojciech Bagiński

B Lab Global Board of Directors, Partner w kancelarii Impactiv.Law

14:20 – 14:50

Zmieniająca się rola CEO – zarządzanie różnorodnością od góry do dołu

 • Zarząd i jego rola w tworzeniu zrównoważonych polityk
 • Nowe kompetencje niezbędne w zarządach firm
 • Struktura zarządu – ESG a parytet w zarządach i stanowiskach kierowniczych
 • Powiązanie wynagrodzeń zarządu/managerów ze wskaźnikami ESG
Milena Olszewska-Miszuris

Milena Olszewska-Miszuris

ACCA, CFA, FSA Credential-holder, Prezes Zarządu WM Advisory Sp. z o.o.

14:50 – 15:05

Przerwa na kawę i networking

15:05 – 15:35

Wpływ sieci pracowniczych na inkluzywność i różnorodność w organizacjach

 • Czym są sieci pracownicze i dlaczego warto w nie inwestować
 • Jak sieci pracownicze wspierają inkluzywność i różnorodność – przykłady z J.P. Morgan
 • Co robić i czego unikać przy tworzeniu sieci pracowniczych
Agata Krawczyk

Agata Krawczyk

Dyrektor Wykonawczy – Warsaw Location Manager J.P. Morgan Poland

Łukasz D. Nowak

Łukasz D. Nowak

Dyrektor Wykonawczy J.P. Morgan Poland

15:35 – 16:05

Priorytetyzacja zdrowia psychicznego i proaktywne podejście do wellbeing’u pracowników

 • Kultura bezpieczeństwa psychologicznego – zdrowie psychiczne w ujęciu organizacyjnym
 • Pracownik w centrum uwagi – jak stworzyć i monitorować program „mental wellbeing”
Magdalena Wróbel

Magdalena Wróbel

Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi KGHM Polska Miedź

Agnieszka Ryżewska

Agnieszka Ryżewska

Kierownik Wydziału HR Business Partnerów KGHM Polska Miedź

16:05 – 16:35

Potrzeby pracownika w nowej rzeczywistości

 • Employee voice jako najcenniejszy wyznacznik działań
 • Zmiana funkcji i roli biura
 • Play4energy i jego cztery filary
Karolina Golon

Karolina Golon

Specjalista ds. Doświadczeń Pracownika PLAY

17:15 Zakończenie pierwszego dnia Konferencji

29 września 2022

08:20 – 08:50

Rejestracja, poranna kawa

08:50 – 09:00

Otwarcie II dnia konferencji

09:00 – 09:20

Ryzyko utraty konkurencyjności biznesu w obliczu kryzysu klimatycznego

 • Wpływ rosnących ambicji klimatycznych korporacji ponadnarodowych na łańcuchy dostaw
 • ESG Due Diligence, czyli należyta staranność w łańcuchu dostaw
 • Rola zarządów i Rad Nadzorczych w obszary tzw. konkurencyjnosci klimatycznej
dr Daniel Kiewra

dr Daniel Kiewra

Menedżer Projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu

09:20 – 09:50

Fundusze inwestycyjne jako boostery zrównoważonego rozwoju

 • Wpływ ESG na rynek Private Equity i Venture Capital
 • Ryzyko ‘greenwashing’u’ – brak jednolitej taksonomii w zakresie standardów ujawnień czynników wpływu na środowisko
 • Jak wykorzystać dostępne zasoby, by podnieść wartość firmy w oczach inwestorów
 • Czarna skrzynka ESG – identyfikacja ryzyk i szans inwestycyjnych
Piotr Minkina

Piotr Minkina

Director, Analysis and Investment Strategy Generali Investments TFI

09:50 – 10:20

Strategia sustainability (ESG) w instytucji finansowej czyli zrównoważone finanse w praktyce na przykładzie BNP Paribas Bank Polska

 • Zintegrowana strategia biznesowa jako podstawa budowania wartości dla interesariuszy
 • Zrównoważony rozwój i aspekty w ESG w strategii banku
 • Trendy, regulacje i wyzwania ESG w sektorze finansowym
 • Zrównoważone finanse w praktyce: analiza, ocena i mitygacja ryzyka ESG oraz rozwój produktów i usług z pozytywnym wpływem
Magdalena Obłoza

Magdalena Obłoza

Ekspertka CSR i Zrównoważonych Finansów, BNP Paribas

Oskar Kulik

Oskar Kulik

Ekspert ds. CSR i zrównoważonego finansowania Bank BNP Paribas

10:20 – 10:50

Strategia Zrównoważonego Rozwoju w branży fashion

 • Dlaczego warto ją mieć?
 • Kto tak naprawdę ją realizuje?
 • Jak ją monitorować, analizować i wyznaczać nowe cele?
Daria Sulgostowska

Daria Sulgostowska

Wicedyrektor Pionu Komunikacji Zewnętrznej i ESG oraz Rzeczniczka Prasowa Grupy CCC

10:50 – 11:10

Przerwa na kawę

11:10 – 11:40

Jak szybko przygotować dobrą strategię ESG

 • Dlaczego strategia zrównoważonego rozwoju jest ważna
 • Czego oczekują klienci, a czego inwestorzy
 • Jak wybrać najważniejsze obszary z zakresu ESG
 • Dobre praktyki i pułapki budowy strategii
Przemysław Wasilewski

Przemysław Wasilewski

Katedra Strategii Akademia Leona Koźmińskiego

11:40 – 12:10

Zarządzanie ryzykami klimatycznymi w oparciu o uznane standardy SBTi oraz TCFD

 • Zmiany w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym wymuszające profesjonalne podejście do mitygacji ryzyka i adaptacji do zmian klimatu
 • Definiowanie celów dekarbonizacyjnych dla działalności własnej oraz w łańcuchu dostaw zgodnie z wytycznymi Science Based Targets
 • Identyfikacja i ocena scenariuszowa ryzyk klimatycznych oraz raportowanie zgodne z wytycznymi TCFD
dr Tomasz Gasiński

dr Tomasz Gasiński

Dyrektor, Sustainability Consulting Central Europe Deloitte Risk Advisory

12:10 – 12:40

Strategia zrównoważonego rozwoju – jak komunikować i zarządzać konfliktami interesariuszy

 • Rola rzetelnej komunikacji z inwestorami i rynkiem
 • Klienci, pracownicy, dostawcy, regulatorzy – jak spełnić wszystkie oczekiwania
Maciej Krzysztoszek

Maciej Krzysztoszek

Spokesperson, Corporate Comms and ESG Manager Amica Group

12:40 – 13:30

EKO się opłaca – jeśli zastanawiasz się ile będzie kosztowała zrównoważona transformacja, to zadajesz złe pytania (dyskusja panelowa)

 • ESG jako determinanta innowacji i długoterminowego wzrostu wydajności
 • Finansowanie zrównoważonych inwestycji – dlaczego to się opłaca
 • Znaczenie danych niefinansowych dla inwestorów
Moderator:
dr Alicja Pawłowska-Piorun

dr Alicja Pawłowska-Piorun

Ekspert Sustainability ING Bank Śląski S.A.

Prelegent:
dr Robert Daniluk

dr Robert Daniluk

Group Sustainability Director Lyreco

Przemysław Wasilewski

Przemysław Wasilewski

Katedra Strategii Akademia Leona Koźmińskiego

Bartłomiej Wojdyło

Bartłomiej Wojdyło

Zastępca Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy CANPACK

Leszek Kąsek

Leszek Kąsek

Starszy Ekonomista ING Bank Śląski

13:30 – 14:30

Lunch

Równoległe ścieżki tematyczne

#ENVIRONMENT #CARBONFOOTPRINT

14:30 – 15:00

Jakość powietrza jako element strategii ESG firmy

Jurand Saternus

Jurand Saternus

Krajowy Konsultant Centrum Monitoringu i Prognozowania Jakości Powietrza Airly

15:00 – 15:30

Zielona, integracyjna i sprawiedliwa – transformacja na przykładzie Lyreco

 • Ideologia vs rentowność, czyli ‘E’ w ESG
 • Nasze inicjatywy w zakresie redukcji śladu węglowego
dr Robert Daniluk

dr Robert Daniluk

Group Sustainability Director Lyreco

15:30 – 16:00

ESG w praktyce – budynek Forest

 • Jak stworzyć przestrzeń inspirowaną naturą i dla natury– m.in. rozwiązania wspierające redukcję CO2
 • Zielona enklawa do pracy i wypoczynku
Ewelina Grodzicka

Ewelina Grodzicka

ESG and Sustainability Expert HB Reavis

#ETYKA #SOCIAL

14:30 – 15:00

O etycznych wyzwaniach społecznej odpowiedzialności biznesu

 • Czy altruizm w biznesie może istnieć, czy jest tylko słowem wpisanym w strategię promocyjną?
 • Współczesne wyzwania komunikacyjne w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, dotychczasowe wydania zjawiska greenwashingu, efektywny altruizm na gruncie korporacyjnym – analiza case studies
 • Wpływ PR na współczesną definicję „odpowiedzialności biznesu”
Anna Fidos

Anna Fidos

Specjalista ds. Komunikacji i CSR Agora

15:00 – 15:40

Etyka w biznesie (dyskusja panelowa)

Moderator:
Wojciech Bagiński

Wojciech Bagiński

B Lab Global Board of Directors, Partner w kancelarii Impactiv.Law

Prelegent:
Martyna Zastawna

Martyna Zastawna

Założycielka WoshWosh oraz SzeptSzum

dr Maciej Madziński

dr Maciej Madziński

Dyrektor Zarządzający ds. Cyfrowej Transformacji, Strategii i Funkcji Wsparcia KROSS S.A.

15:40 – 16:10

Social value – inicjatywy wspierające lokalną społeczność (case study)

 • Jak identyfikować problemy społeczne i lepiej służyć społeczności
 • Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa
Michał Kostrowicki

Michał Kostrowicki

Menadżer ds. komunikacji korporacyjnej TIM S.A.

Katarzyna Lewicka

Katarzyna Lewicka

Specjalistka ds. komunikacji korporacyjnej TIM S.A.

16:50 Zakończenie konferencji