Edycja 2022 "Czas na ESG"

28-29 września 2022, Warszawa, ADN Centrum Konferencyjne

Czas na ESG!

Regulacje • Trendy • Wyzwania

EDYCJA 2022

Za nami pierwsza edycja konferencji „Czas na ESG”, która w dniach 28-29 września zgromadziła ponad 200 uczestników, reprezentujących różne firmy, branże w jednym, konkretnym celu – skupienia na temacie wdrażania ścieżki zrównoważonego rozwoju. Dwa dni wydarzenia wypełnione były prelekcjami i panelami dyskusyjnymi, w trakcie których ponad 50 ekspertów dzieliło się swoją wiedzą, doświadczeniem, ale i refleksją na temat kondycji organizacji w perspektywie niełatwych przygotowań do spełnienia wymogów europejskiej polityki  w zakresie #Environment #Social #Governance.

Dużą wartością w opinii uczestników było wielopoziomowe i zróżnicowane omówienie różnych aspektów związanych z szeroko pojętym skrótem ESG. Kwestie środowiskowe, wyzwania związane z raportowaniem niefinansowym, aktualny stan otoczenia prawnego i regulacyjnego, wreszcie zagadnienia związane z obszarem ładu korporacyjnego i wkraczające w sferę zarządzania ludźmi – to wszystko było możliwe dzięki agendzie podzielonej na sesje wspólne i (węższe tematycznie) ścieżki równoległe.

Od zarysu zagadnień prawnych, przez analizę case studies po dyskusje panelowe – niezależnie od przyjętej formuły, nasi eksperci wskazywali jasno potrzebę wdrażania zmian w organizacjach już teraz. Mimo trudnej sytuacji geopolitycznej, kryzysu surowcowego – perspektywa rychłych, niekorzystnych zmian klimatycznych stawia nas przed koniecznością szybkiego podejmowania działań już tu i teraz. Wojna w Ukrainie odświeżyła nieco przykurzoną dyskusję o roli etyki w biznesie,  właściwie nie tylko w obliczu konfliktu, ale  głębiej, w również w warstwie działań podejmowanych przez biznes w kontekście realnej, konkretnej odpowiedzialności – za środowisko, kurczące się zasoby oraz ludzi.

„Największym zagrożeniem dla naszej planety jest przekonanie, że ktoś inny ją uratuje.”

Robert Swan

Jakie wnioski można wysnuć po tych dwóch dniach? To jest (najwyższy) Czas na ESG! I to nie tylko dlatego, że za dwa lata duża porcja kolejnych firm będzie zobligowana do przedstawienia raportów niefinansowych, czy ponieważ już teraz trzeba spełniać określone wymogi, aby móc otrzymać finansowanie czy być częścią zrównoważonego łańcucha dostaw. To jak teraz podejdziemy – jako biznes – to kwestii odpowiedzialności za swoje działania, już za chwilę będzie miało swoje konsekwencje we wszystkich obszarach określanych skrótem ESG.

Serdecznie dziękujemy naszym znakomitym Ekspertom, którzy zgodzili się przyjąć zaproszenie i podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy zaszczyceni, że tak duża liczba uczestników zdecydowała się  wziąć udział w naszym wydarzeniu. Podziękowania kierujemy do wszystkich Partnerów i Patronów konferencji – dzięki Waszemu wsparciu i współpracy, konferencja odbiła się szerokim i pozytywnym echem w mediach.

Mamy solidną podstawę, aby planować kolejną edycję w przyszłym roku. Bardzo liczmy na spotkanie z Państwem w 2023 roku.